Croatia

 

Postava uvijek sadrži najnoviju inačicu. The zakrpe ažurirati starije verzije.Usporedite verzije na glavnom izborniku> Pomoć> O programu. Podrškaza verzije 2007 će završiti u kolovozu 2012.

 

Curamess

curamess 2010 prof/basic

Patch - EXE

V 2010 1.9

10.01.2012

  9,5 MB


 

Maxmess

maxmess 2011 prof/basic

Patch - EXE

V 2011.4.14

28.02.2012

5 MB


maxmess 2008

Patch - EXE

V 2008.4

03.03.2012

2,2 MB